April 2019
Share:

Support for scientific journals 2019-2020


Support for scientific journals 2019-2020
We are pleased to announce that the journal Geomatics, Landmanagement and Landscape has been awarded funding in the competition Support for scientific journals 2019-2020 organized by the Ministry of Science and Higher Education in Poland.
 

 
Wsparcie dla czasopism naukowych w latach 2019-2020
Czasopismo naukowe Geomatics, Landmanagement and Landscape wydawane przez Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie zostało objęte programem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wsparcie dla czasopism naukowych w latach 2019-2020.
 

 

Geomatics, Landmanagement and Landscape
ul. Balicka 253a
30-198
Krakow
gll[a]urk.edu.pl
12 662 45 32
12 662 45 03
ISSN: 2300-1496
© 2020 University of Agriculture in Krakow
Design : IT UAK